Wiki TokyoGhoul
Advertisement
[v · e · ?]
Aogiri
Direction
Chef: Eto Yoshimura
Subordonné: Tatara  •  Noroi
Membre
Cadre: Yakumo Oomori  •  Ayato Kirishima  •  Frères Bin  •  Naki  •  Miza Kusakari
Membre: Akihiro Kano  •  Kurona Yasuhisa  •  Hinami Fueguchi  •  Hooguro  •  Nashiro Yasuhisa  •  Gagi et Guge  •  Karao Saeki  •  Scope  •  Seido Takizawa  •  Shikorae  •  Shosei Idera  •  Yumitsu Tomoe
Anciens Membres: Banjo Kazuichi  •  Ken Kaneki (Animé uniquement)  •  Matasaka Kamishiro  •  Nico

Modèle Parent

Modèle:Navibox

Usage

Pour utiliser ce tableau de navigation, ajouter {{Navigation Aogiri}} à la fin de votre page.

Advertisement