Fandom


Manga-GuideBearbeiten

Tokyo Ghoul Bearbeiten

# Erscheinungsdatum Band Cover
1 17. Februar 2012 (JP)
2. Mai 2014 (DE)
Band 1 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 01
2 19. März 2012 (JP)
3. Juli 2014 (DE)
Band 2 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 02
3 19. Juni 2012 (JP)
4. September 2014 (DE)
Band 3 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 03
4 19. September 2012 (JP)
6. November 2014 (DE)
Band 4 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 04
5 18. Januar 2013 (JP)
15. Januar 2015 (DE)
Band 5 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 05
6 18. Januar 2013 (JP)
5. März 2015 (DE)
Band 6 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 06
7 19. April 2013 (JP)
7. Mai 2015 (DE)
Band 7 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 07
8 19. Juli 2013 (JP)
2. Juli 2015 (DE)
Band 8 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 08
9 18. Oktober 2013 (JP)
3. September 2015 (DE)
Band 9 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 09
10 17. Januar 2014 (JP)
5. November 2015 (DE)
Band 10 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 10
11 18. April 2014 (JP)
14. Januar 2016 (DE)
Band 11 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 11
12 19. Juni 2014 (JP)
3. März 2016 (DE)
Band 12 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 12
13 20. August 2014 (JP)
5. Mai 2016 (DE)
Band 13 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 13
14 17. Oktober 2014 (JP)
7. Juli 2016 (DE)
Band 14 Cover
Liste der Kapitel: Cover Charaktere:
Volume 14


Tokyo Ghoul:re Bearbeiten

# Erscheinungsdatum ISBN Band
1 19. Dezember 2014 (JP)
1. September 2016 (DE)
978-4-08-890081-0 (JP)
978-2-88921-554-6 (DE)
:re Band 1
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 1
2 19. März 2015 (JP)
3. November 2016 (DE)
978-4-08-890132-9 (JP)
978-2-88921-555-2 (DE)
:re Band 2
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 2
3 19. Juni 2015 (JP)
12. Januar 2017 (DE)
978-4-08-890211-1 (JP)
978-2-88921-556-0 (DE)
:re Band 3
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 3
4 18. September 2015 (JP)
2. März 2017 (DE)
978-4-08-890211-1 (JP)
978-2-88921-557-7 (DE)
:re Band 4
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 4
5 18. Dezember 2015 (JP)
4. Mai 2017 (DE)
978-4-08-890331-6 (JP)
978-2-88921-558-4 (DE)
:re Band 5
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 5
6 18. März 2016 (JP)
29. Juni 2017 (DE)
978-4-08-890376-7 (JP)
978-2-88921-559-1 (DE)
:re Band 6
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 6
7 17. Juni 2016 (JP)
7. September 2017 (DE)
978-4-08-890411-5 (JP)
978-2-88921-560-7 (DE)
:re Band 7
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 7
8 16. September 2016 (JP)
2. November 2017 (DE)
978-4-08-890497-9 (JP)
978-2-88921-561-4 (DE)
:re Band 8
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 8
9 19. Dezember 2016 (JP)
11. Januar 2018 (DE)
978-4-08-890559-4 (JP)
978-2-88921-562-1 (DE)
:re Band 9
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Re Vol 9


Tokyo Ghoul: Jack Bearbeiten

# Erscheinungsdatum ISBN Band
1 - - Tokyo Ghoul: Jack
Liste der Kapitel: Cover-Charaktere: Jack
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.